Files

Download

Download Full Text (6.0 MB)

ISBN

978-2-38236-150-4

Publication Date

5-2021

Publisher

Livre de Lyon

City

Lyon

Keywords

Yönetı̇m ve Organı̇zasyon, İnovatif Çalışma Davranışı, MÜSİAD, Sosyal Sermaye, Özel Güvenlik Görevlieri, Kurumsal Web Sayfaları, Covid 19, Halk Sağlığı Liderliği

Rights

© 2021 by Livre de Lyon

Disciplines

Business Administration, Management, and Operations | Management Information Systems | Management Sciences and Quantitative Methods

Comments

This book consists of the following 9 chapters

Chapter 1: Yönetı̇m ve Organı̇zasyon Alanında Çok Boyutlu Yapılar: Gizil Küme Ve Kesit Modeller

Chapter 2: İnovatif Çalışma Davranışı İle Çatışma Davranışı İlişkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Rolü: MÜSİAD Üyesi Olarak Faaliyet Gösteren Muğla İlindeki Sanayi İşletmeleri ÜzerineBir Araştırma

Chapter 3: Sosyal Sermayenin Aydınlık ve Karanlık Tarafı

Chapter 4: Özel Güvenlik Görevlierinin Sorunları ve Bu Sorunlara Karşı Yeni Bir Örgütlenme Önerisi Özel Güvenlik Meslek Odaları Birliği

Chapter 5: Kurumsal Web Sayfalarının Haber Dili: Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir İnceleme

Chapter 6: Covid 19 İle Değişen Organizasyonel Yönetim

Chapter 7: Covid-19 Sürecinde Liderin Algılanan Kişilik ve Ödül Gücünün Örgütsel Performansla İlişkisi ve Bu İlişkide Ilımlaştırıcı Role Sahip Değişkenler Üzerine Bir Araştırma

Chapter 8: Kovid-19 Salgını Sürecinde Halk Sağlığı Liderliği

Chapter 9: Covid-19’un Psikolojik Ve Sosyal Etkisi: Refahın Yeni Perspektifleri

Yönetim ve Organizasyon Çalışmaları II

Share

COinS