Files

Download

Download Full Text (9.0 MB)

ISBN

978-2-38236-161-0

Publication Date

5-2021

Publisher

Livre de Lyon

City

Lyon

Keywords

Bölgesel İnovasyon, Girdi-Çıktı Analizi, Tekelleşme, Dışsal Şoklar, Türkiye İmalat Sanayi, Covİd-19 ve finans, İnovasyon Endeksleri, SAP ERP Dijital Dönüşüm, Romanya’da E-Devlet, Komitoloji Komiteleri

Rights

© 2021 by Livre de Lyon

Disciplines

Business Administration, Management, and Operations | Economics | Management Information Systems | Management Sciences and Quantitative Methods | Other Business

Comments

This book consists of the following 11 chapters

Chapter 1: İlgili Çeşitlilik, İlgisiz Çeşitlilik Ve Bölgesel İnovasyon

Chapter 2: Türkiye Sanayiindeki Anahtar Sektörlerin İthal Bağımlılığı: Girdi-Çıktı Analizi

Chapter 3: Tohum Ve Tarım İlacı Piyasalarında Yoğunlaşma Ve Tekelleşme: Çok Uluslu Şirket Egemenliği

Chapter 4: Türkiye Ekonomik Büyümesi, Dışsal Şoklar Ve İş Çevrimleri: Seçili Ülkeler İçin Ampirik Bir Analiz

Chapter 5: Türkiye İmalat Sanayi Sektörlerinde İhracat Çeşitliliği Ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Chapter 6: Covİd-19 Pandemisi Sürecinde Değişen Ekonomi Ve Dijital Tüketici Davranışı: E[1]Ticaret Sektörü

Chapter 7: Covİd-19’da Bir Yılın Ardından Sivil Havacılık Sektörünün Operasyonel Ve Finansal Durumu: 2021-2025 Yıllarına İlişkin Tahminler

Chapter 8: İnovasyon Endekslerinin Belirleyicileri Olarak Avrupa İnovasyon Karnesi Bileşenlerinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi

Chapter 9: SAP ERP Dijital Dönüşüm Uygulamasında İt, Business Ve Çalışan İşbirliğinin Proje Başarısına Etkisi

Chapter 10: Romanya’da E-Devlet: Uygulamalar Ve Sorunlar

Chapter 11: Avrupa Birliği Çok Düzlemli Yönetişim Modelinin Az Bilinen Aktörleri: Komitoloji Komiteleri

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Çalışmaları

Share

COinS