Files

Download

Download Full Text (989 KB)

Download Cover and Generic File (832 KB)

Download Chapter 1: Finansal Okuryazarlık Düzeyi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma (561 KB)

Download Chapter 2: TCMB’nin Finansal İstikrar Sağlamaya Yönelik Araçları (1.1 MB)

Download Chapter 3: Kredi Temerrüt Takasları (CDS) Ve Kredi Derecelendirme (1.0 MB)

Download Chapter 4: Entelektüel Sermaye Ve Dinamik Yetenekler: Restoran İşletmeleri Üzerine Bir Model Önerisi (580 KB)

Download Chapter 5:Covid-19 Salgını Sürecinde Aşı Lojistiği Ve Türkiye Örneği (788 KB)

Download Chapter 6:Bireyin Psikolojik Sermayesinin Örgüt İklimi Üzerindeki Etkisi (862 KB)

Download Cahpter 7: Normalizasyon Tekniklerinin Yapay Sinir Ağı Performansına Etkisi: Türkiye'deki Konut Satışı Üzerine Bir Uygulama (1.0 MB)

Download Chapter 8: Sosyal Pazarlamada Hedef Kitle Seçimi Ve Analizi (937 KB)

Download Chapter 9: Türkiye’deki İllerin Yatırım Teşvik Politikaları Açısından Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi (1.0 MB)

Download Chapter 10: Uluslararası İşletmelerin Pazarlama Departmanlarında Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Sivas İli Uygulaması (834 KB)

Download Chapter 11: Müşterilerin Memnuniyetleri Ve Yeniden Satın Alma Niyetlerinin Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması: Online Alışveriş Siteleri Örneği (489 KB)

Download Chapter 12: Covid-19 Salgını Sürecinde Banka Hizmetlerinde İlişki Pazarlaması Uygulamaları (807 KB)

Description

Bu kitapta ekonomi bilimlerinin çeşitli dallarından finans, pazarlama, yönetim, işletme, covid-19'un ekonomiye etkisi ve Vocid-19 aşısının lojistiği konularını ihtiva eden 12 bölüm bulunmaktadır. 2021 yılında bilim insanları ‘Güncel Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları’ eseri ile üretmeye devam ediyor. 2020 yılı COVID-19 virüsünün etkisiyle ekonomik anlamda da beklenmedik durumlarla karşı karşıya bıraktı. Ayrıca, ekonomi gelişen dünya ile birlikte sürekli bir evrilme sürecinde. Bu da beraberinde farklı yaklaşım ve politikaları gerektiriyor. Teknolojideki hız, kriz durumları v.b. bu ihtiyaca ivme kazandırıyor. Makaleler, kitaplar vb. bilimsel çalışmalar da bunun öncüsü oluyor. Teori ve pratiğin birlikte yol alması gerektiği artık apaçık bir gerçek. Bu kitapta bu amaca hizmet etmektedir.

ISBN

978-2-38236-099-6

Publication Date

2021

Publisher

Livre de Lyon

City

Lyon

Keywords

Finansal Okuryazarlık Düzeyi, TCMB’nin politikaları, Kredi Temerrüt Takasları, Entelektüel Sermaye, Covid-19 ve aşı lojistiği, Psikolojik Sermaye, Normalizasyon Teknikleri, Yapay Sinir Ağı Performansı, Sosyal Pazarlama, Yatırım Teşvik Politikaları, Covid-19 ve banka hizmetleri, pazarlama

Disciplines

Business Administration, Management, and Operations | Economic Theory | Finance | Finance and Financial Management | Management Information Systems | Marketing | Medicine and Health Sciences | Organizational Behavior and Theory

Güncel Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Araştırmaları

Share

COinS