Files

Download

Download Full Text (5.8 MB)

Description

Bu kitapta aşağıdaki konular ele alınmıştır:

Finansal performansın değer odaklı yöntemlerle ölçümü

Çeşitli yönleriyle yeşil ekonomi

Türkiye ekonomisinde cari açığın nedenleri ve sonuçları (1995-2019)

Mutfak sanatları çerçevesinde tabak tasarımlarının satın alma niyeti ve müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisi

Politik istikrar ve finansal gelişme ilişkisi: türkiye örneği

İktisadi görüşler altında yoksulluk olgusu üzerine değerlendirme

Tanzimat öncesi genel iktisadi durum ve tanzimat’ı gerekli kılan şartlar

Covıd-19 sürecinde kargo hizmeti alan müşteri şikâyetlerinin analizi

ISBN

978-2-38236-068-2

Publication Date

2020

Publisher

Livre de Lyon

City

Lyon

Keywords

Finansal performans, yeşil ekonomi, Türkiye ekonomisinde cari açığın nedenleri, Mutfak sanatları, tabak tasarımlarının satın alma niyeti, müşteri memnuniyeti, Politik istikrar, finansal gelişme, İktisadi görüşler, yoksulluk olgusu, Tanzimat öncesi genel iktisadi durum, Covıd-19 sürecinde kargo hizmeti

Disciplines

Behavioral Economics | Economic History | Economics | Economic Theory | Finance | Political Economy

Ekonomi Bilimleri Çalışmaları

Share

COinS