Files

Download

Download Full Text (5.0 MB)

Description

This book includes Vaccine Production Technologies in Biodefense, CBRN Defense, Childhood Obesity, Covid-19, Synthetic Cannabinoids, Leukemia Treatment, Globalization And Health, Microglia Cells, Doxorubicin, BCR-ABL1, Negative Myeloproliferative Neoplasia, Disaster Triage, Lipocalin-2, Omentin-1, Asprosin Diabetes Mellitus, Phenylketonuria, Nursing, Continuous Glucose Monitoring Systems

ISBN

978-2-38236-158-0

Publication Date

5-2021

Publisher

Livre de Lyon

City

Lyon

Keywords

Vaccine Production Technologies in Biodefense, CBRN Defense, Childhood Obesity, Covid-19, Synthetic Cannabinoids, Leukemia Treatment, Globalization And Health, Microglia Cells, Doxorubicin, BCR-ABL1, Negative Myeloproliferative Neoplasia, Disaster Triage, Lipocalin-2, Omentin-1, Asprosin Diabetes Mellitus, Phenylketonuria, Nursing, Continuous Glucose Monitoring Systems

Rights

© 2021 by Livre de Lyon

Disciplines

Medicine and Health Sciences

Comments

This book contains the following 14 chapters on medical sciences

Chapter 1: Biyosavunmada Aşı Üretim Teknolojileri Ve Çift Kullanım

Chapter 2: KBRN Savunmasında Güncel Teknolojik Gelişmeler

Chapter 3: Çocukluk Çağı Obezitesinde Medya Ve Covid-19 Etkisi

Chapter 4: Sentetik Kannabinoidler

Chapter 5: Lösemi Tedavisi İle İlişkili Komplikasyonların Önlenmesi Ve Hemşirelik Bakımı

Chapter 6: Küreselleşme Ve Sağlık

Chapter 7: Mikroglia Hücreleri

Chapter 8: Doksorubisin’in Erkek Ve Dişi Üreme Sistemi Üzerine Etkileri

Chapter 9: BCR-ABL1 Negatif Myeloproliferatif Neoplazilerde Driver Mutasyonlar

Chapter 10: Afet Triyajı: Genel Bakış

Chapter 11: Yeni Keşfedilen Adipokinler Olan Lipokalin-2, Omentin-1 Ve Asprosinin Diyabetes Mellitus Ve Kardiovasküler Hastalıklarla İlişkileri

Chapter 12: Fenilketonüri, Tanı Ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

Chapter 13: Pandemi Sürecinde Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları

Chapter 14: Sürekli Glukoz İzleme Sistemlerini Kullanan Diyabetlilerin Gıda Alımında Ve Günlük Yaşamlarındaki Değişimler

Sağlık Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar

Share

COinS