Files

Download

Download Full Text (1007 KB)

Download Cover and Generic File (847 KB)

Download Chapter 1: Avrupa Yükseköğretim Alanında Öğrenci Merkezli Öğrenme Ve Türk Üniversitelerinde Uygulamalar (510 KB)

Download Chapter 2: Özel Yetenekli Bireylerde Benlik Algısı Ve Benlik Algılarını Etkileyen Faktörler (869 KB)

Download Chapter 3: Ses Ve Hece Temelli Cümle Yönteminin Uygulamadaki Sonuçlarının İncelenmesi (1.1 MB)

Download Chapter 4: Drama Kavramı Ve Sosyal Bilgiler Dersi Açısından Önemi (491 KB)

Download Chapter 5:Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerlendirmesine Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi (2005-2018) (411 KB)

Download Chapter 6: İlköğretim 4. Sınıf Geometri Konularında Somut Nesne Ve DGY Cabrinin Kullanılmasının Öğrencilerin Başarıları, Geometriye Karşı Tutumları Ve Van Hiele Geometri Anlama Düzeyleri Üzerine Etkileri (476 KB)

Download Cahpter 7: Pandemi Sürecinde Matematik Öğretimi: Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli Ve Örnek Bir Uygulama (911 KB)

Download Chapter 8: Matematik Başarısının Ölçülmesi: PISA, TIMSS Ve Abide Sınavları Açısından Bir İnceleme (1.2 MB)

Download Chapter 9: Psikolojik Danışma Ve Rehberlik (PDR) Lisans Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik İhtiyaçlarının Belirlenmesi (551 KB)

Download Chapter 10: Ebeveynlerin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (655 KB)

Description

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanına özgü alt disiplin alanları ile ilgili çalışmaları kapsayan kitabımız, bu alanda yeni ve güncel çalışma ve araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve gelecekteki olası bilimsel tartışma ve araştırmalara ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan kitapta toplamda 10 çalışma yer almaktadır

ISBN

978-2-38236-102-3

Publication Date

2021

Publisher

Livre de Lyon

City

Lyon

Keywords

educational sciences, Özet yetenek eğitimi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, PISA, Matematik eğitimi, Geometri eğitimi, Drama Kavramı, Öğretim Programı, particular language, learning a new language, academic achievement, second language research in Turkey, foreign language courses, foreign language study, foreign language learning

Disciplines

Education | Educational Methods | Educational Psychology | Elementary Education | Language and Literacy Education | Science and Mathematics Education | Special Education and Teaching

Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları

Share

COinS