Files

Download

Download Full Text (1.6 MB)

Description

Kitabın bu bölümünde, dizi film izlemeyle yabancı dil olarak Türkçe öğrenme modelinin temel ilke ve özellikleri açıklanmıştır. Bu amaçla yabancı dil olarak Türkçe öğrenme temel ekseninde bilimsel çalışmalara yansımış bir kısım konu ve kavramlar; yenileşme, değişim ve dönüşüm kavramları etrafındaki farklılaşma eksenlerinde açıklanmıştır. Bu amaçla çalışmamızda öğrenme, öğrenme –öğretme yaklaşımı, öğretim tasarımı, teknoloji ile öğrenme –öğretme arasındaki ilişki, dizi film ve medya, öğrenme sürecinde isteklendirme gibi kavram, tema ve konulara yer verilmiştir. Ayrıca ders araç ve gereci, dizi film izlemeyle yabancı dil olarak Türkçe öğrenme modeli ve bu modele benzerliği nedeniyle sosyal öğrenme kuramı da bu çalışmada yer bulmuştur.

ISBN

978-2-38236-045-3

Publication Date

2020

Publisher

Livre de Lyon

City

Lyon

Keywords

Türkçe öğrenme yöntemleri, Türkçe öğretme yöntemleri, dizifilm ve Türkçe öğretimi

Disciplines

Education

DİZİ FİLM İZLEMEYLE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENME MODELİ

Included in

Education Commons

Share

COinS