Files

Download

Download Full Text (3.1 MB)

Description

çalışmanın en önemli çıktısı, öğrencilerin sahadaki konuyla ilgili deneyimleri ve bu bağlamda öğretmenlik meslekleri ve milli kültür adına kazanımlarıdır. Milli kültürü korumanakletme bağlamında sözlü kültürün önemi, bizzat sahada bağlamın içinde tecrübeyle yeni nesle kavratılmalıdır. Bu içerikteki derslerin öğretim programlarında yer alması Eğitim fakültelerinde henüz yeterli ilgiyi görmediğini düşündüğümüz halk bilgisine, halk kültürüne olan ‘dikkat’in artmasına katkı sağlayacaktır. Kanımızca konunun Milli Eğitim politikaları bağlamında ivedilikle eylem planına alınması milli kültüre duyarlı yeni nesil yetiştirmek adına elzemdir.

ISBN

978-2-38236-045-3

Publication Date

2020

Publisher

Livre de Lyon

City

Lyon

Keywords

Çağdaş öğretim stratejileri, eğitim bilimleri, eğitimde kültürel yaklaşımlar

Disciplines

Education

EĞİTİMDE KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR: SÖZLÜ HALK BİLGİSİNİ SINIF DIŞI ORTAMLARDA ÖĞRENME ETKİNLİĞİ

Included in

Education Commons

Share

COinS