Files

Download

Download Full Text (1.7 MB)

Description

Bu çalışmanın amacı psikolojik danışman adaylarının danışma becerileri ile psikolojik danışma özyetkinliği ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki ortaya koymaktır.

ISBN

978-2-38236-045-3

Publication Date

2020

Publisher

Livre de Lyon

City

Lyon

Keywords

Psikolojik danışman, PDR, Psikolojik Danışma Becerileri, etkili danışmanlık süreci, Psikolojik Danışmada Kavramsal Çerçeve

Disciplines

Educational Psychology

PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZYETKİNLİĞİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİNİ YORDAMA DÜZEYİ

Share

COinS