Files

Download

Download Full Text (1.6 MB)

Description

Eleştirel pedagojiyle daha demokratik, eşitlikçi ve adil bir öğrenme ortamı ve içeriği oluşturmaya çalışılmaktadır. Eleştirel pedagojide okuldaki eğitim ve öğretim ile mücadele edilen sorunlar, daha çok, okulun dışında görülen ırkçılık, sınıf ayrımcılığı, cinsiyet, kültürel baskı, ötekileştirme ve homofobi gibi genel sosyal sorunlardır. Eleştirel pedagoji bu sorunların çözümü için uğraşmakta, bilinç ve farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.

Eleştirel pedagoji, okulun sosyo-politik ve tarihi yapısını eleştirmek ve anlamaya çalışmakla birlikte sadece okulun doğasını değil aynı zamanda daha geniş anlamada toplumları değiştirmeyi amaçlayan pedagojik uygulamalar geliştirmektedir. Eleştirel pedagojide okullar eleştirel bilginin üretim alanı olarak öğrencilerin içinde yaşadıkları dünyanın dogmalarına karşı çıkmasını sağlamalıdır. Okuldakiler de dahil olmak üzere baskıcı inanç ve uygulamaların sorgulanmasını sağlayan eleştirel bilincin gelişmesini hedeflemelidir. Okullar yaratıcı ve özgürleştirici toplumsal eylemin teşvik edilmesini önererek öğrencileri sosyal dönüşümün sağlayıcısı olarak yetiştirmelidir.

ISBN

978-2-38236-045-3

Publication Date

2020

Publisher

Livre de Lyon

City

Lyon

Keywords

çocuk eğitimi bilimi, pedagoji, eleştirel pedagoji, Critical Pedagogy

Disciplines

Education

ELEŞTİREL PEDAGOJİDE ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİMİ

Included in

Education Commons

Share

COinS