Files

Download

Download Full Text (1.1 MB)

Download Cover and Generic File (930 KB)

Download Chapter 1: Mimarlık Teknolojileri Paradoksu (888 KB)

Download Chapter 2: Mimari Yapılarda Taşıyıcı Ve Kaplama-Tamamlama Elemanı Olarak Doğal Taş Malzeme (3.6 MB)

Download Chapter 3: İç Mekanda Ahşap Ve Doğal Taş Malzeme Teknolojileri (1.7 MB)

Download Chapter 4: Sağlık Yapılarında Ahşap İç Mekan Malzemesi Kullanımının Etkileri (1.2 MB)

Download Chapter 5: Yapı Kabuğunda Nano Esaslı Malzemelerin Kullanımı (2.0 MB)

Download Chapter 6: Yeni Nesil Malzemelerin Kent Ekosistemi Kapsamında Değerlendirilmesi (1.5 MB)

Download Cahpter 7: Engellilere Yönelik Tasarım Kapsamında Konut İçi Islak Hacimlerin Değerlendirilmesi (1.7 MB)

Download Chapter 8: Günümüz Antroposen Çağında Yitirilen “Estetik Değer” Kavramı Ve Vernaküler Nubiya Mimarisinden Çıkarılacak Dersler (1.6 MB)

Download Chapter 9: 2020 Depreminde Elazığ Merkez Ve Sivrice İlçesi Yığma Konutlarında Meydana Gelen Deprem Hasarına Yönelik Bir Araştırma (1.3 MB)

Download Chapter 10: Kentsel Dönüşüm Uygulama Stratejisinin Belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: “Sancaktepe İlçesinde Bir Uygulama” (1.7 MB)

Download Chapter 11: Orta Çağ Anadolu Medreselerinin Mekân Dizimi Yöntemi İle Analizi (985 KB)

Download Chapter 12: Stres Kaynaklarının Mimarlık Öğrencileri Üzerindeki Etki Düzeylerinin İncelenmesi (1.2 MB)

Download Chapter 13: Kilim Motiflerinin Dijital Ortamda Yeniden Yorumlanması İçin Bir Araç Önerisi (2.8 MB)

Download Chapter 14: İstanbul Boğazı’nda Gemi Kazalarının Önlenmesi İçin Bayes Ağı Tabanlı Bir Karar Destek Sistemi Önerisi (1.8 MB)

Download Chapter 15: Fakir Yapı Kavramı İle Aga Khan Mimarlık Ödülleri/ Arcadıa Eğitim Projesi Ve Mokoko Yüzen Okulu’nun Değerlendirilmesi (1.8 MB)

Description

Mimarlık Bilimleri ve Teknolojisi adlı kitabımızda özellikle, mimarlık teknolojileri paradoksu, farklı malzemelerin mimaride, iç mimaride, peyzaj mimarisinde kullanımı, yeni nesil malzemelerin kent ekosistemindeki önemi, engellilere yönelik tasarımlar, vernaküler mimari ve estetik değerinin önemi, mimari yapılarda görülen deprem hasarları ve kentsel dönüşüm, Anadolu medreselerinde mekan dizimi, stres kaynaklarının mimarlık öğrencilerine etkileri, mimaride farklı formlarda tasarım konularının irdelemeleri yapılmıştır.

ISBN

978-2-38236-093-4

Publication Date

2021

Publisher

Livre de Lyon

City

Lyon

Keywords

Mimarlık teknolojileri paradoksu, mimari yapılarda taşıyıcı malzeme, doğal taş malzeme, iç mekan malzemeleri, yapı ve nano teknoloji, kent ekosistemi, engellilere yönelik tasarım, engelli konutu, estetik değer kavramı, deprem ve mimari, kentsel dönüşüm, AHP kullanımı, Ortaçağ Anadolu medreseleri, kilim motifleri, dijital sistem ve tasarım, BAYES Ağı, Fakir Yapı Kavramı, mimarlık teknolojileri

Disciplines

Architectural Engineering | Architectural History and Criticism | Architectural Technology | Cultural Resource Management and Policy Analysis | Environmental Design | Historic Preservation and Conservation | Interior Architecture | Landscape Architecture | Urban, Community and Regional Planning

Mimarlık Bilimleri ve Teknolojisi

Share

COinS